096.558.4898 - 096.924.3163
Khóa học Khai giảng Bổ sung
Cơ Bản 08/06/2022 Chi tiết
Cơ Bản 09/06/2022 Chi tiết
Cơ Bản 19/06/2022 Chi tiết
Trung cấp 13/06/2022 Chi tiết
Giao tiếp NC 14/06/2022 Chi tiết
Giao tiếp NC 16/06/2022 Chi tiết
HSK4 19/06/2022 Chi tiết
HSK5 10/06/2022 Chi tiết
HSK5 16/06/2022 Chi tiết
HSK6 19/06/2022 Chi tiết
HSKK Trung cấp 11/06/2022
HSKK Cao cấp 18/06/2022
Biên Phiên Dịch 15/06/2022 Chi tiết
lichKhaiGiang-uudai
đăng kýtư vấn
Bài 9: Đi ăn nhà hàng

Bạn mới bắt đầu học tiếng Trung? Học tiếng Trung theo chủ đề và tình huống là cách học hiệu quả và hấp dẫn với những bạn mới học chưa biết gì.

Bạn có thường đi nhà hàng Trung Quốc ăn cơm? Bạn đã biết dùng tiếng Trung để gọi món ăn chưa? Hôm nay, hãy cùng Tiếng Trung Thượng Hải học tiếng Trung giao tiếp cơ bản với chủ đề ăn uống tại nhà hàng thông qua các mẫu câu giao tiếp tiếng Trung hay dùng nhé!

1. Mẫu câu cơ bản

1.1 Rủ bạn đi ăn

 

1. 我饿了。

Wǒ è le.
Tôi đói rồi.
2. 你饿了吗?

Nǐ è le ma?
Bạn đói chưa?
3. 咱们出去吃饭吧.

Zánmen chūqù chīfàn ba.
Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.
4. 你想吃什么?

Nǐ xiǎng chī shénme?
Cậu muốn ăn gì?
5. 中餐还是西餐?

Zhōngcān háishì xīcān?
Món Trung Quốc hay món Tây?
6. 你要在哪儿吃饭?

Nǐ yào zài nǎr chīfàn?
Cậu muốn ăn ở đâu?
7. 这附近有没有中国饭店?

Zhè fùjìn yǒu méiyǒu zhòng guó fàndiàn ?
Gần đây có nhà hàng Trung Quốc nào không?
8. 今天我请客。

Jīntiān wǒ qǐngkè.
Hôm nay tớ mời cậu đi ăn.

1.2 Tại nhà hàng

 

1. 这张桌子有人坐吗?

Zhè zhāng zhuōzi yǒurén zuò ma?
Cái bàn này có ai ngồi không?
2. 美女,给我菜单。

Měinǚ, gěi wǒ càidān.
Em ơi, đưa anh thực đơn
3. 给您菜单。

Gěi nín càidān.
Gửi anh thực đơn ạ.
4. 请点菜。

Qǐng diǎn cài.
Mời chọn món.
5. 这里有什么特色菜?

Zhè li yǒu shén me tèsè cài?
Ở đây có món gì ngon?
6. 今天有些什么菜?

Jīntiān yǒuxiē shénme cài?
Hôm nay có những món gì?
7. 今天我们有北京烤鸭,辣子鸡丁…

Jīntiān wǒmen yǒu běijīng kǎoyā, làzi jī dīng…..
Hôm nay chúng em có vịt quay Bắc Kinh, gà xào ớt…
8. 这里有炸牛排吗?

Zhè li yǒu zhà niúpái ma?
Ở đây có bít tết không?
9. 不好意思, 我们今天用光牛肉了。

Bù hǎoyìsi, wǒmen jīntiān yòng guāng niúròu le.
Thật ngại quá, hôm nay nhà hàng hết thịt bò rồi.
10 来一只烤鸭,再来一分辣子鸡丁。

Lái yī zhī kǎoyā, zàilái yī fēn làzi jī dīng.
Cho tôi một con vịt quay, thêm một phần gà xào ớt.
11. 您还要别的吗?

Nín hái yào bié de ma?
Anh còn cần gì nữa không?
12. 再来一分香菇菜心。

Zàilái yī fēn xiānggū cài xīn.
Thêm một đĩa nấm hương.
13. 要什么饮料?

Yào shénme yǐnliào?
Muốn đồ uống gì ạ?
14. 你想喝什么?

Nǐ xiǎng hē shénme?
Anh muốn uống gì ạ?
15. 来两瓶啤酒 和一杯可乐。

Lái liǎng píng píjiǔ hé yībēi kělè.
Cho 2 chai bia và một cốc coca.
16. 请稍等,马上来。

Qǐng shāo děng, mǎshàng lái.
Xin chờ một lát, sẽ mang lên ngay.
17. 美女,买单。

Měi nǚ, mǎidān.
Em ơi, tính tiền.
18. 谢谢,下次再来。

Xièxiè, xià cì zàilái.
Cảm ơn anh, lần sau lại đến.

 

2. Từ vựng


2.1 Tên các món ăn

 

1. 辣子鸡丁
Làzi jī dīng
Gà xào ớt
2. 北京烤鸭
Běijīng kǎoyā
Vịt quay Bắc Kinh
3. 糖醋排骨
Táng cù páigǔ
Sườn xào chua ngọt
4. 糖醋鱼
Táng cù yú
Cá chua ngọt
5. 酸辣汤
Suān là tāng
Canh chua cay
6. 鸡肉
Jīròu
Thịt gà
7. 牛肉
Niúròu
Thịt bò
8. 鸭肉
Yā ròu
Thịt vịt
9. 猪肉
Zhūròu
Thịt lợn
10. 羊肉
Yángròu
Thịt dê
11.
12.
Xiā
Tôm

 

2.2 Tên đồ uống

 

1. 饮料
Yǐnliào
Đồ uống
2.
Jiǔ
Rượu
3. 啤酒
Píjiǔ
Bia
4.
Chá
Trà
5. 奶茶
Nǎichá
Trà sữa
6. 可乐
Kělè
Cô ca
7. 咖啡
Kāfēi
Cà phê
8. 果汁
Guǒzhī
Sinh tố, nước ép

 

2.3 Cách chế biến món ăn

 

1.
Chǎo
Xào, rang
2.
Zhēng
Chưng, hấp
3.
Jiān
Chiên, rán
4.
Zhǔ
Luộc, nấu
5.
Kǎo
Quay, nướng
6.
Dùn
Hầm, kho

2.4 Từ vựng hay dùng

 

1. 欢迎
Huānyíng
Chào mừng, hoan nghênh
2. 请客
Qǐngkè
Mời
3.
Chī
Ăn
4.
Uống
5.
Zuò
Ngồi
6. 点菜
Diǎn cài
Gọi món
7. 买单/结账
Mǎidān/jiézhàng
Thanh toán, tính tiền
8. 菜单
Càidān
Thực đơn
9.
Cài
Món ăn
10. 特色菜
Tèsè cài
Đặc sản


3. Ngữ pháp


3.1 Cách dùng của “什么”

 

什么 /shénme/ : cái gì?

Chủ ngữ + động từ +什么+ danh từ

这里有什么特色菜?

Zhè li yǒu shén me tèsè cài?
Ở đây có món gì ngon?
你想吃什么?

Nǐ xiǎng chī shénme ?
Anh muốn ăn gì?
你要什么饮料?

Nǐ yào shénme yǐnliào?
Anh muốn uống gì?

3.2 Cách gọi món ăn

 

来 /给 + số từ + lượng từ + tên món ăn

来一只北京烤鸭。

Lái yī zhī běijīng kǎoyā.
Cho một con vịt quay Bắc Kinh.
给我一瓶可乐。

Gěi wǒ yī píng kělè.
Cho tôi một lon coca.

3.3 Cách dùng của “再”

 

再 /zài/ : lại, thêm

再 + động từ:

再来一碗酸辣汤。

Zàilái yī wǎn suān là tāng。
Cho thêm một bát canh chua cay.
再喝一杯啤酒。

Zài hè yībēi píjiǔ.
Cho thêm một cốc bia.

 


Phần 4: Hội thoại


Hội thoại 1:

 

A: 我很饿了。

Wǒ hěn èle.
Tôi rất đói rồi.
B: 那我们去吃饭吧。

Nà wǒmen qù chīfàn ba.
Vậy chúng mình đi ăn cơm nhé.
A: 好的,咱们吃中餐还是西餐?

Hǎo de, zánmen chī zhōngcān háishì xīcān?
Được. Chúng ta ăn cơm Tàu hay cơm Tây?
B: 吃中餐吧。

Chī zhōngcān ba.
Ăn cơm Tàu đi.
A: 你要在哪儿吃饭?

Nǐ yào zài nǎr chīfàn?
Cậu muốn ăn ở đâu?
B: 在北京饭店吃。

Zài běijīng fàndiàn chī.
Ăn ở nhà hàng Bắc Kinh.
A: 好,今天我请客吧。

Hǎo, jīntiān wǒ qǐngkè ba.
Được, hôm nay tôi đãi nhé.

Hội thoại 2

 

C: 你们好,请问你们想吃什么?

Nǐmen hǎo, qǐngwèn nǐmen xiǎng chī shénme?
Xin chào, xin hỏi các vị muốn ăn gì?
A: 请给我菜单。

Qǐng gěi wǒ càidān.
Xin đưa tôi thực đơn.
C: 这是菜单,请点菜。

Zhè shì càidān, qǐng diǎn cài.
Đây là thực đơn, mời gọi món.
A: 这里有什么好吃的?

Zhè li yǒu shén me hǎo chī de?
Ở đây có món gì ngon?
C: 我们饭店的北京烤鸭,辣子鸡丁都很好吃。

Wǒmen fàndiàn de běijīng kǎoyā, làzǐ jī dīng dōu hěn hǎo chī.
Món vịt quay Bắc Kinh, gà xáo ớt của quán chúng tôi đều rất ngon.
A: 来一只烤鸭,一分辣子鸡丁,再来一碗酸辣汤。

Lái yī zhī kǎoyā, yī fēn làzi jī dīng, zàilái yī wǎn suān là tāng.
Cho tôi 1 con vịt quay, một phần gà xào ớt, lại thêm một bát canh chua cay.
C: 你想喝什么?

Nǐ xiǎng hē shénme?
Anh muốn uống gì?
A: 给我两瓶可乐吧。

Gěi wǒ liǎng píng kělè ba.
Cho tôi 2 chai Coca.
C: 你还要别的吗?

Nǐ hái yào bié de ma?
Anh còn cần gì nữa không?
A: 不用了,够了。

Bùyòngle, gòule.
Không cần đâu,  đủ rồi.
C: 好的,请稍等,马上来。

Hǎo de, qǐng shāo děng, mǎshàng lái.
Vâng, xin đợi một lát, có ngay ạ.
A: 好的,快点。

Hǎo de, kuài diǎn.
Được, nhanh lên.

Hội thoại 3

 

A: 服务员,我吃饱了,结账。

Fúwùyuán, wǒ chī bǎole, jiézhàng.
Phục vụ, tôi ăn no rồi, thanh toán.
C: 这是你的账单。一共78块钱。

Zhè shì nǐ de zhàngdān. Yīgòng 78 kuài qián.
Đây là hóa đơn của anh. Tổng cộng hết 78 đồng.
A: 谢谢。

Xièxiè.
Cảm ơn
C: 下次再来。请慢走。

Xià cì zàilái. Qǐng màn zǒu.
Lần sau lại đến. Đi thong thả.

Trên đây là nội dung bài học tiếng Trung cơ bản chủ đề gọi món ăn tại nhà hàng. Hi vọng các bạn đã nắm được các từ vựng và mẫu câu ăn uống này rồi.

Chúc các bạn học tiếng Trung thật hiệu quả!

Xem thêm

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ ĐI TAXI

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ ĐỔI TRẢ HÀNG

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ ĐI DU LỊCH

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ GIỚI THIỆU LÀM QUEN

chuong
lịch khai giảng