096.558.4898 - 096.924.3163
Khóa học Khai giảng Bổ sung
Cơ Bản 08/06/2022 Chi tiết
Cơ Bản 09/06/2022 Chi tiết
Cơ Bản 19/06/2022 Chi tiết
Trung cấp 13/06/2022 Chi tiết
Giao tiếp NC 14/06/2022 Chi tiết
Giao tiếp NC 16/06/2022 Chi tiết
HSK4 19/06/2022 Chi tiết
HSK5 10/06/2022 Chi tiết
HSK5 16/06/2022 Chi tiết
HSK6 19/06/2022 Chi tiết
HSKK Trung cấp 11/06/2022
HSKK Cao cấp 18/06/2022
Biên Phiên Dịch 15/06/2022 Chi tiết
lichKhaiGiang-uudai
đăng kýtư vấn
Bài 24: Ký gửi hành lý

Bạn từng gặp khó khăn khi gửi hành lý tại sân bay Trung Quốc chưa? Hôm nay, hãy cùng Tiếng Trung Thượng Hải học tiếng Trung cơ bản chủ đề ký gửi hành lí ở sân bay thông qua các mẫu câu giao tiếp tiếng Trung và hội thoại thực tế này nhé!

1. Mẫu câu cơ bản

 

1.           这儿托运行李吗?

Zhèr tuōyùn xínglǐ ma?
Ở đây có ký gửi hành lí không?
2.           你要运到哪里?

Nǐ yào yùn dào nǎlǐ?
Bạn muốn ký gửi đi đâu?
3.           我想运到中国。

Wǒ xiǎng yùn dào zhōngguó.
Tôi muốn gửi đến Trung Quốc.
4.           运到中国要多长时间?

Yùn dào zhōngguó yào duō cháng shíjiān?
Gửi đến Trung Quốc thì mất bao lâu?
5.           大概一个月。

Dàgài yīgè yuè.
Khoảng 1 tháng.
6.           运费怎么算?

Yùnfèi zěnme suàn?
Phí vận chuyển thì tính như nào?
7.           运费是按照这个价目表收费。

Yùnfèi shì ànzhào zhège jiàmù biǎo shōufèi.
Phí chuyển tính như trên bảng giá này.
8.           你的行李重量多少?

Nǐ de xínglǐ zhòngliàng duōshǎo?
Hành lí của bạn nặng bao nhiêu kg?
9.           大概50公斤。

Dàgài 50 gōngjīn.
Khoảng 50 kg.
10.           我的行李很大,一个人搬不了。

Wǒ de xínglǐ hěn dà, yīgè rén bān bùliǎo.
Hành lí của tôi rất to, 1 người không chuyển được.
11.           你可以把行李运过来。

Nǐ kěyǐ bǎ xínglǐ yùn guòlái.
Bạn có thể chuyển hành lí tới đây.
12.           为了方便顾客,我们可以去取你的行李。

Wèile fāngbiàn gùkè, wǒmen kěyǐ qù qǔ nǐ de xínglǐ.
Để tiện cho khách hàng, chúng tôi có thể đến lấy hành lí của bạn.


2. Từ vựng

 

1. 超重
chāozhòng
Vượt quá trọng lượng
2. 托运
tuōyùn
Kí gửi, nhờ vận chuyển
3. 运费
yùnfèi
Phí vận chuyển
6.
yùn
Vận chuyển
4.
suàn
Tính
5. 价目表
jiàmù biǎo
Bảng giá
7. 服务
fúwù
Dịch vụ
8. 行李
xínglǐ
Hành lí
9. 行李领取处
xínglǐ lǐngqǔ chù
Khu vực lấy hành lí
10. 行李员
xínglǐ yuán
Nhân viên vận chuyển hành lí
11. 行李车
xínglǐ chē
Xe đẩy hành lí
12. 转送带
zhuǎnsòng dài
Băng tải
13. 行李遗失
xínglǐ yíshī
Hành lí thất lạc
14. 失物招领
shīwù zhāolǐng
Bộ phận hành lí thất lạc


3. Ngữ pháp

 

1. ……怎么算?

……. zěnme suàn?

…….tính như nào?

Ví dụ:

运费怎么算?

Yùnfèi zěnme suàn?

Phí vận chuyển thì tính như nào?

2. 为了………….

Wèile……………

Để…………

Đứng ở đầu câu, biểu thị mục đích.

Ví dụ:

为了方便顾客, 我们可以去取你的行李。

Wèile fāngbiàn gùkè, wǒmen kěyǐ qù qǔ nǐ de xínglǐ.

Để tiện cho khách hàng chúng tôi có thể dến lấy hành lí.


4. Hội thoại

 

A:           你好,我打听一下儿。这儿托运行李吗?

Nǐ hǎo, wǒ dǎtīng yīxiàr. Zhèr tuōyùn xínglǐ ma?
Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Ở đây có ký gửi hành lí không ạ?
B:            托运。你要运到哪儿?

Tuōyùn. Nǐ yào yùn dào nǎr?
Có. Bạn muốn ký gửi đến đâu?
A:            中国东兴口岸。

Zhōngguó dōngxìng kǒu’àn.
Cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc.
B:            好,没问题。

Hǎo, méi wèntí.
Được, không vấn đề.
A:            运到东兴口岸需要多长时间?

Yùn dào dōngxìng kǒu’àn xūyào duō cháng shíjiān?
Chuyển đến cửa khẩu Đông Hưng phải mất bao lâu?
B:            大概一个星期。

Dàgài yīgè xīngqī.
Khoảng hơn 1 tuần.
A:            运费怎么算?

Yùnfèi zěnme suàn?
Phí vận chuyển tính như thế nào vậy?
B:            按照这个价目表收费。请看看吧!

Ànzhào zhège jiàmù biǎo shōufèi. Qǐng kàn kàn ba!
Phí sẽ tính theo bảng giá này. Mời xem qua!
A:            好的,我看一下儿!

Hǎo de, wǒ kàn yīxiàr !
Được, để tôi xem.
B:            你可以把东西运来。

Nǐ kěyǐ bǎ dōngxī yùn lái.
Bạn có thể chuyển hành lí tới đây.
A:            我的行李很大,一个人搬不动。

Wǒ de xínglǐ hěn dà, yīgè rén bān bù dòng.
Hành lí của tôi to lắm, một người không chuyển được.
B:            没关系。为了方便顾客,我们可以去取。

Méiguānxì. Wèile fāngbiàn gùkè wǒmen kěyǐ qù qǔ.
Không sao. Để tiện cho khách hàng, chúng tôi có thể đến lấy.
A:            那太麻烦你们了!

Nà tài máfan nǐmenle!
Vậy thì làm phiền các anh!

Chúng ta đã cùng nhau học tiếng Trung cơ bản qua chủ đề ký gửi hành lí ở sân bay thông qua các mẫu câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn học tiếng Trung tiến bộ nhanh hơn!

Xem thêm

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ GỌI ĐIỆN THOẠI

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CẢM ƠN VÀ NHỜ GIÚP ĐỠ

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ XIN LỖI VÀ THA THỨ

TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ HẸN HÒ (PHẦN 1)

chuong
lịch khai giảng